přidejte se k nám!

Vážení stoupenci svobody, demokracie a zdravého rozumu, 
kteří jste zklamáni a rozčarováni současným stavem české politické scény, 
obracíme se na Vás s výzvou:


POJĎME TO SPOLEČNĚ ZMĚNIT!


Vytvořme pevný základ skutečné pravicové politické strany, kterou dnes tak citelně postrádáme. Nikoliv uzavřené sekty, ale široké názorové platformy přístupné všem, kteří se rozhodnou na zdaru projektu podílet.

Vítáme všechny občany pravicového přesvědčení, kterým není lhostejný osud naší vlasti, svobody, demokracie a budoucnosti našich dětí a vnoučat.

Svoboda a národní svrchovanost, které jsme nabyli před třiceti lety, jsou opět ohrožovány plíživým šířením byrokracie, regulací, cenzurou, mediální manipulací, demagogií, neomarxistickou politickou korektností a sociálním inženýrstvím. Politická elita není schopna - až na izolované výjimky - tomuto trendu účinně čelit a často je mu naopak nápomocna.

Obroda společnosti a svobody se uskutečňuje nejen prostřednictvím velkých vizí a myšlenek, ale rovněž drobnou prací a každodenním úsilím. Záleží na každém z vás, do jaké míry se zapojíte, zda jako řadoví členové, příznivci, spoluautoři programu či dalších výstupů určených pro širší veřejnost, prací v komunální sféře nebo jestli máte ambice převzít odpovědnost za celkové směřování naší země.

Svá ideová východiska jsme stručně shrnuli v programovém prohlášení.

Pojďme si navzájem pomoci a držme si palce!