členové přípravného výboru

MVDr. Daniel Hradský

veterinární lékař, OSVČ

Nar. 1969 v Praze, studoval v letech 1984 až 1988 Gymnázium Jana Nerudy v Praze a v letech 1988 až 1996 vystudoval Veterinární univerzitu v Budapešti. Od roku 1998 až do současnosti má soukromou veterinární praxi na Praze-západ. Ženatý, vychovává tři děti. Žije na samotě v obci na Příbramsku. Zajímá se
o vše okolo koní, má rád americké vozy a střelbu.

Mgr. Miroslav Červenka

živnostník

Nar. 1955 v Děčíně, kde dosud žije a v rámci rodinné firmy podniká. V Děčíně vystudoval gymnázium a následně v Ústí nad Labem Pedagogickou fakultu, aprobaci Český jazyk/Občanská nauka. Po téměř desetiletém členství ve Straně svobodných občanů inicioval založení strany Liga svobody. Mezi jeho koníčky patří kromě politiky gastroturistika, četba, mariáš a fotbal.

Ing. Milan Vodička, CSc.

ekonom, soudní znalec

Nar. 1949, žije v Říčanech u Prahy. Vystudoval obchodní fakultu Vysoké školy ekonomické, na které získal také v roce 1990 vědeckou hodnost kandidáta věd. Absolvoval studijní pobyt v Itálii na ICATVT v Turíně. V roce 2000 řídil Organizační centrum pro přípravu a realizaci Výročních zasedání MMF a Světové banky. V roce 2009 spoluzakládal Stranu svobodných občanů s Petrem Machem. Je jedním z iniciátorů vzniku Ligy svobody. Je ženatý, má čtyři dospělé dcery. Má rád literaturu a historii a zajímá se o budoucnost Česka v Evropě. Je zastáncem samostatné české měny a v roce 2003 hlasoval proti vstupu do EU. Kandidoval do Senátu ve Středočeském kraji (Kutná Hora 10,5%).

Jeho celoživotní krédo je: nedělat dluhy a používat zdravý rozum.

                   Václav Pavlovec                              manažer strojírenského podniku 

Narozen 1970 Jilemnici, rodiče Ing. Radko Pavlovec (odbojář v 2. a 3. odboji, politický vězeň v 50. letech) a Ludmila Pavlovcová; 1978 celá rodina donucena k vystěhování po otevřeném dopisu Ing.R.Pavlovce Gustavu Husákovi, bývalému spoluvězni z 50. let. Politický azyl a posléze občanství v Rakousku. Po 1989 navrácení Českého občanství. V roce 2000 návrat do ČR, od té doby v Brně. Poprvé ženatý, 3 dcery, manželka je rodačka z Brna. Ve Vídni absolvoval studium všeobecného strojírenství, posléze byl vybrán pro doktorandský program a práci vědeckého asistenta. Technický doktorát získal v oblasti aplikované termodynamiky. Paralelně vystudoval v Německu ekonomii.Od začátku 90.let je členem Konfederace politických vězňů ČR.
Pracuje jako manažer strojírenského podniku, v minulosti také působil jako lektor na University of New York in Prague, www.unyp.cz, Obory: Total quality management a řízení malých a středních firem = víkendové programy (MBA, Executive MBA, Higher national diploma) v anglickém jazyce. Od roku 1979 se věnuje skautingu, od roku 1986 i jako činovník Několikrát za tuto práci vyznamenán Českým i Rakouským ústředím skautské organizace. 2017 spolupořadatel celoevropského setkání bývalých exilových skautů."