Ivo Budil: Rozhovory na soudobá politická témata

Rozhovory o různých otázkách současného domácího a zahraničního politického života a místě české společnosti v současném globálním světě.